#

REKRUTACJA 2024/2025

Czwartek, 16.05.2024

REKRUTACJA 2024/2025

 

 

 

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutację do bursy na rok szkolny 2024/25 rozpoczynamy 20 maja 2024r.

Wnioski o przyjęcie do bursy można składać do 25 czerwca 2024 r. do godz. 1500.

Informacje oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie

https://portal.edukacja.olsztyn.eu

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 89 5275191, 518063235.

 

Zapraszamy

Harmonogram rekrutacji do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

 

rekrutacyjnym

uzupełniającym

 

 

 

1.

Rodzice wychowanków lub pełnoletni

wychowankowie składają deklarację

o kontynuowaniu pobytu – w terminie 7 dni

poprzedzających termin rozpoczęcia

postępowania rekrutacyjnego.

 

 

10 maja – 17 maja 2024r.

do godz. 14.00

 

 

 

 

2.

Składanie przez kandydatów wniosków wraz

z załącznikami

20 maja-25 czerwca 2024 r.

do godz. 15:00

31 lipca-1 sierpnia 2024r

Do godz. 15.00

 

 

3.

Przyjmowanie zaświadczeń potwierdzających:

przyjęcie do pierwszej klasy / naukę w szkole,

przyjęcie do pierwszej klasy szkoły

z oddziałami sportowymi / mistrzostwa

sportowego, korzystanie w poprzednim roku

z bursy.

 

 

16 – 19 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

 

 

 

2 – 5  sierpnia 2024r.

 

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

22 – 24 lipca 2024r.

 

 

6 sierpnia 2024r.

5.

Symulacja systemu

25 lipca 2024r.

7 sierpnia 2024r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

26 lipca 2024r.

godz. 13:00

 

8 sierpnia 2024 r.

godz. 13:00

 

7.

 

Potwierdzenie przez kandydata woli

zakwaterowania w bursie

 

29 – 30 lipca 2024r

do godz. 15:00

 

9 - 12 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych

miejsc

 

31 lipca 2024r.

do godz. 13:00

 

13 sierpnia 2024 r.

do godz. 13:00

 

 

Wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie do bursy proszę składać w szkole ZSEiT

w sekretariacie uczniowskim pok. nr 2 w dniach od 20 maja do 25 czerwca 2024r.

w godz. 7.00 – 15.00.