Młodzieżowa Rada Bursy

Zadania MRB

Jako reprezentanci młodzieży bursy członkowie MRB mają przed sobą szereg obowiązków.
Są to między innymi:

 1. Współdziałanie z organami bursy w celu realizacji zadań.
 2. Opiniowanie planu pracy bursy.
 3. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 4. Koordynowanie i organizowanie samorządowej działalności wychowanków.
 5. Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 6. Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami.
 7. Kultywowanie tradycji bursy.
 8. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze ogólnym.

Współpraca

Młodzieżowa Rada Bursy zaprasza do współpracy szczególnie wychowanków mieszkających po raz pierwszy w naszej bursie. Oczekujemy na wszelkie pomysły, wnioski i uwagi dotyczące życia naszej społeczności, a także będziemy starali się pomóc w rozwiązywaniu Waszych problemów.

Młodzieżowa Rada Bursy 2023/24

Przewodnicząca

Julia Zawalniak

Wiceprzewodniczący

Maciej Nowak

Strażnik Pamięci

Maciej Nowak

Sekretarz

Hanna Radomska

Sekcje:

KULTURANO-ROZRYWKOWA:

 • Zofia Kotecka, Gabriela Gołębikowska, Natalia Zawalniak, Hanna Radomska.

SEKCJA SPORTOWA:

 • Zofia Kotecka, Maksymilian Klepacki, Marcin Andruszkiewicz.

SEKCJA TECHNICZNA:

 • Filip Kandybowicz, Karol Klobuszeński, Maciej Nowak.

WOLONTARIAT:

 • Zofia Kotecka, Natalia Zawalniak, Hanna Radomska, Gabriela Gołębikowska.

 

POGOTOWIE NAUKOWE

Zofia Kotecka - j. angielski, chemia, biologia (p. rozszerzony) klasa 1;

Gabriela Gołębikowska - chemia rozszerzona, klasa 1 - 3;

Natalia Zawalniak - chemia rozszerzona, klasa 1 - 3;

Hanna Radomska - j. polski, klasa 1 - 3;

Julia Zawalniak - j. angielski - klasa 1 - 3, matematyka rozszerzenie - klasa 1 - 5;

Maksymilian Klepacki - matematyka rozszerzenie - klasa 1 - 3;

Marcin Andruszkiewicz - mechatronika - klasa 1 - 3;

Filip Kandybowicz - elektronika, pracownie - klasa1 - 3;

Karol Klobuszeński - elektronika - klasa 1- 3, matematyka rozszerzenie - klasa 1- 3.

 

Opiekun MRB: Teresa Krześlak p. 405