Młodzieżowa Rada Bursy

Zadania MRB

Jako reprezentanci młodzieży bursy członkowie MRB mają przed sobą szereg obowiązków.
Są to między innymi:

 1. Współdziałanie z organami bursy w celu realizacji zadań.
 2. Opiniowanie planu pracy bursy.
 3. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 4. Koordynowanie i organizowanie samorządowej działalności wychowanków.
 5. Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
 6. Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami.
 7. Kultywowanie tradycji bursy.
 8. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze ogólnym.

Współpraca

Młodzieżowa Rada Bursy zaprasza do współpracy szczególnie wychowanków mieszkających po raz pierwszy w naszej bursie. Oczekujemy na wszelkie pomysły, wnioski i uwagi dotyczące życia naszej społeczności, a także będziemy starali się pomóc w rozwiązywaniu Waszych problemów.

Młodzieżowa Rada Bursy 2022/23

Przewodniczący

Julia Zawalniak

Wiceprzewodniczący

Maciej Nowak

Strażnicy Pamięci

Maciej Nowak

 

Sekretarz

Anastazja Ziemnicka

Sekcje:

KULTURANO-ROZRYWKOWA:

 • Hanna Radomska, Paulina Paluch, Maciek Golub,

         Anastazja Ziemnicka, Oskar Jaroszewicz, Tomasz Szubryt.

SEKCJA SPORTOWA:

 • Mateusz Antosiak, Maciej Golub, Tomasz Szubryt

SEKCJA TECHNICZNA:

 • Michał Brejski, Adam Makrucki, Maciej Nowak, Mateusz Antosiak, Dawid Wiśniewski

WOLONTARIAT:

 • Anastazja Ziemnicka, Adam Makrucki, Maciej Nowak, Maciej Golub

SEKCJA GRAFICZNA:

 • Paulina Paluch

POGOTOWIE NAUKOWE

Język Polski 1 – 2: Hanna Radomska 123

Język Angielski 1 – 3: Oskar Jaroszewicz 321, 1 - 2 Julia Zawalniak 127. 1 - 4 Anastazja Ziemnicka 222

Matematyka 1 - 2 Julia Zawalniak 127

Historia 1 - 4 Maciej Nowak 224

Polski 1 – 3: Aleksandra Lendzion-pokój 126

Pracownia elektrotechniki, Pracownia programowania 1 - 2 Michał Brejski 229

 

Opiekun MRB: Teresa Krześlak p. 405